Εργαστηριακά

Εργαστηριακά

Εργαστηριακά όργανα για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών των χημικών εργαστηρίων.

Όργανα χειρός

Όργανα χειρός

Φορητά όργανα χειρός μίας ή πολλών παραμέτρων για μετρήσεις στο πεδίο εργασίας.

Δοσομετρικές αντλίες

Δοσομετρικές αντλίες

Δοσομετρικές αντλίες όλων των εφαρμογών και όλων των δυνατοτήτων.

Online μετρήσεις

Online μετρήσεις

Υπολογιστές online μετρήσεων μίας ή πολλών παραμέτρων.

Αντλίες μετάγγισης

Αντλίες μετάγγισης

Αντλίες μετάγγισης για τοξικά υγρά, οξέα και βάσεις, πλήρους κένωσης, εύφλεκτα υγρά.

Αντλίες Λάσπης

Αντλίες Λάσπης

Αντλίες λάσπης για βιολογικούς καθαρισμούς και ειδικές εφαρμογές.

Αναδευτήρες

Αναδευτήρες

Αναδευτήρες όλων των τύπων για ειδικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Δοχεία χημικών

Δοχεία χημικών

Δοχεία χημικών και δοχεία ασφαλείας.

The Modern Business template by Start Bootstrap includes:

  • Bootstrap v3.2.0
  • jQuery v1.11.0
  • Font Awesome v4.1.0
  • Working PHP contact form with validation
  • Unstyled page elements for easy customization
  • 17 HTML pages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis, omnis doloremque non cum id reprehenderit, quisquam totam aspernatur tempora minima unde aliquid ea culpa sunt. Reiciendis quia dolorum ducimus unde.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας επικοινωνήστε μαζί μας.